Zorg is de hoeksteen van onze samenleving

Bel ons vandaag!

Marleen: 06-18673537 John: 06-23596235

Ma-Vrij: 08:00 - 17:00

Vind een balans in het leven

Het wetsvoorstel Zorg en dwang

Het wetsvoorstel Zorg en dwang wordt 15 en 16 januari behandeld door de Eerste Kamer en zal op termijn de wet BOPZ vervangen. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking (of onvrijwillige zorg) in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. De nieuwe wet zal naar verwachting op z’n vroegst 1 januari 2019 ingaan. Van zorgorganisaties wordt nu al wel verwacht dat ze handelen in de geest van de nieuwe wet.

Wat houdt de wet Zorg en dwang in?

Het wetsvoorstel Zorg en dwang benadrukt meer dan voorheen dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. Hierbij worden verschillende stappen doorlopen. Eerst wordt de situatie goed geanalyseerd en wordt er op alle mogelijke manieren gezocht naar alternatieven. Hierbij wordt steeds meer (externe) deskundigheid ingeschakeld. De gekozen maatregelen dienen te voldoen aan de criteria van proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit.

  • Proportionaliteit: de maatregel staat in redelijke verhouding tot het doel van de toepassing.
  • Subsidiariteit: de minst ingrijpende maatregel wordt ingezet.
  • Effectiviteit: het middel moet het beoogde doel bereiken en niet langer duren dan noodzakelijk.

Belangrijk is ook dat de maatregelen geëvalueerd worden en acties ondernomen worden om herhaling te voorkomen.

bron: zorgvoorbeter.nl

2 Responses to “Het wetsvoorstel Zorg en dwang”


Join the conversation